The Power of a Promise Educatiion and Economic Renewal in Kalamazoo

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michelle Miller-Adams

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0880993391 (pbk. : alk. paper)

ISBN: 0880993405 (hardcover : alk. paper)

ISBN-10: 0880994355

ISBN: 9780880993395 (pbk. : alk. paper)

ISBN: 9780880993401 (hardcover : alk. paper)

ISBN-13: 978-0880994354

Ký hiệu phân loại: 378.340977417 Student aid and related topics

Thông tin xuất bản: Kalamazoo, Mich. : W.E. Upjohn Institute for Employment Research, 2009

Mô tả vật lý: 1 online resource (xi, 257 p.) : , maps ;

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 194814

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH