Les grands esprits du management

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jean Boisvert, Daniel Maltais

Ngôn ngữ: fre

ISBN-10: 2760507718

ISBN-13: 978-2760507715

ISBN-13: 978-2760521001

Ký hiệu phân loại: 658.001 Philosophy and theory

Thông tin xuất bản: Baltimore, Md. : Project MUSE, 1994

Mô tả vật lý: 1 online resource (xx, 141 p.) : , ports. ;

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 194882

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH