Materials Science and Technology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sabar D Hutagalung

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9535101932

Ký hiệu phân loại: 620.1 Engineering mechanics and materials

Thông tin xuất bản: Croatia : InTech, 2012

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 1949

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH