Postmodern Spiritual Practices The Construction of the Subject and the Reception of Plato in Lacan, Derrida, and Foucault

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Paul Allen Miller

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0814210708

Ký hiệu phân loại: 194 France

Thông tin xuất bản: Baltimore, Md. : Project MUSE, 2007

Mô tả vật lý: 1 online resource (x, 270 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 195080

Includes bibliographical references (p. 237-259) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH