Cơ điện tử : các thành phần-các phương pháp-các ví dụ
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 621 Applied physics

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 2008, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 413 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: Mở đầu và các khái niện cơ bản
Chương 2: Các cơ cấu dẫn động
Chương 3 Các cảm biến
Chương 4 Xử lý tín hiệu
Chương 5: Xử lý dữ liệu của các quá trình
Chương 6: Xây dựng mô hình của các hệ nhiều vật
Chương 7: Lập trình quỷ đạo
Chương 8: Điều khiển các hệ cơ điện tử
Chương 9: Các thí dụ chọn lọc của hệ cơ điện tử.

Cơ điện tử-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
21B
Sai Gon Campus
6G
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH