Transnational Japan in the Global Environmental Movement

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Simon Andrew Avenell

Ngôn ngữ:

ISBN-10: 0824867165

ISBN-13: 978-0824867164

ISBN-13: 978-0824867133

Ký hiệu phân loại: 363.700952 Environmental problems

Thông tin xuất bản: Honolulu : University of Hawaiʻi Press, 2017

Mô tả vật lý: 1 online resource (xi, 318 pages)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 195391

Includes bibliographical references (pages 275-304) and index.


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH