Hướng dẫn thiết kế bài giảng và tuyển tập các bài giảng hay nghề điện - điện tử

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 621.3

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lao Động, 2007, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 208 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


DÃY KỆ
20D
Thư viện AB
7E
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 621.300
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH