Khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.11 Initiation of business enterprises

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2008, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 287 tr. ; , 23 cm

Ngôn ngữ:

ID: 19552

   - Chương 1: Bạn đã sẳn sàng kinh doanh

   - Chương 2: Khởi động

   - Chương 3: Vốn đầu tư

   - Chương 4: Marketing và bán hàng

   - Chương 5: Quản lý, điều hành và tư vấn

   - Chương 6: Năng lực điều hành doanh nghiệp trên trường hoạt động

   - Chương 7: Chiến lược bành trướng toàn cầu

   - Chương 8: Giữ vững niềm tin

   - Chương 9: Chiến lược rời bỏ ngành.
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
26A
Sai Gon Campus
9F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.110


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH