Palauan Reference Grammar

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lewis S Josephs

Ngôn ngữ: engpli

ISBN-13: 978-0824879075

Ký hiệu phân loại: 499.5 Non-Austronesian languages of Oceania, Austronesian languages, miscellaneous languages

Thông tin xuất bản: Baltimore, Md. : Project MUSE, 1975

Mô tả vật lý: 1 online resource (xviii, 556 p.) : , ill. ;

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 195568

Bibliography: p. [547]
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH