Yapese Reference Grammar

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John Thayer Jensen

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0824804767

ISBN-13: 978-0824881290

Ký hiệu phân loại: 499.5 Non-Austronesian languages of Oceania, Austronesian languages, miscellaneous languages

Thông tin xuất bản: Honolulu : University Press of Hawaii, 1977

Mô tả vật lý: 1 online resource (xix, 336 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 195603

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH