Cơ sở văn hóa Việt Nam
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Chu Xuân Diên, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 306.09597 Culture and institutions

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2007,

Mô tả vật lý: 335 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Văn hóa -- Việt Nam ; Giáo trình

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
5D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 306.095


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH