Giáo trình thiết kế trang phục 2

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 687.042

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Quốc gia Tp.HCM , 2008,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

Môn học:


Chương 1: Phương pháp thiết kế áo
Chương 2: Phương pháp thiết kế quần.

Trang phục ; Thiết kế;

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
13E
*Ký hiệu xếp giá:  687.042
Chưa có video
1 Phụ lục (1.4 MB)
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 9
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn