Di tích lịch sử - văn hóa : Căn cứ Ban An ninh Trung ương Cục Miền Nam
 3 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 2
Tác giả: Bộ Công an, ,

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Công An Nhân Dân, 2001, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 193 tr. ;

Ngôn ngữ:


Di tích lịch sử văn hóa-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
32C
Sai Gon Campus
11D
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 900.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH