Vai trò của Nghị viện trong hạn chế tham nhũng :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  0821367234

Ký hiệu phân loại: 364.1323091724

Thông tin xuất bản: Washington, DC :The World Bank, 2006, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 281 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Các quốc gia đang phát triển; Tham nhũng chính trị--các quốc gia đang phát triển--phòng ngừa;

DÃY KỆ
11C
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
4D
*Ký hiệu xếp giá:  364.132
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn