Công trình xây dựng có phần ngầm-bài học từ các sự cố và giải pháp phòng chống Tp.HCM, 02082008 : hội thảo khoa học
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 621.19 Central stations

Thông tin xuất bản: [kđ] :Bách Khoa- Hà Nội, 2008,

Mô tả vật lý: 374 tr. ; , 28 cm

Ngôn ngữ:


Công trình xây dựng -- Quản lý chất lượng

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
21B
Sai Gon Campus
6G
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.190


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH