The little, Brown Handbook
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  0321389514

Ký hiệu phân loại: 808.042 Rhetoric in English

Thông tin xuất bản: London :Pearson Education, 2007, In lần thứ 10

Mô tả vật lý: 965 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


1. English language
  - Grammar ; Handbooks
     manuals
     etc.; English language
  - Rhetoric ; Handbooks
     manuals
     etc.; Report writing
  - Handbooks
     manuals
     etc.; Tiếng Anh
  - Ngữ pháp
  - Sách hướng dẫn-1. English language
  - Grammar
2. Handbooks
     manuals
     etc.
3. English language
  - Rhetoric
4. Handbooks
     manuals
     etc.
5. Report writing
  - Handbooks
     manuals
     etc.
6. Tiếng Anh
  - Ngữ pháp
  - Sách hướng dẫn-
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
31E
Sai Gon Campus
11B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 808.042


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH