Tài nguyên môi trường và phát triển bền vững

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 363.7

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 2006,

Mô tả vật lý: 522 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:


,

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
4C
*Ký hiệu xếp giá:  363.7
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn