Tres estudios sobre el movimiento obrero en México

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jose Luis Reyna

Ngôn ngữ: spa

ISBN-13: 978-6076285404

Ký hiệu phân loại: 331.880972 Labor unions, labor-management bargaining and disputes

Thông tin xuất bản: Mexico, D.F. : Colegio de Mexico, 1976

Mô tả vật lý: 1 online resource (1 online resource vii, 202 pages) : , illustrations.

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 196178

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH