Las Naciones Unidas y el sistema interamericano conflictos jurisdiccionales

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Antonio Gómez Robledo

Ngôn ngữ: spa

ISBN-10: 6076284609

ISBN-13: 978-6076284605

Ký hiệu phân loại: 341.238 Law of nations

Thông tin xuất bản: Mexico, D.F. : Colegio de Mexico, 1974

Mô tả vật lý: 1 online resource (1 online resource 123 pages)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 196181

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH