The Quest for a United Germany

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ferenc A Váli

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1421433684

ISBN-13: 978-1421433691

Ký hiệu phân loại: 320.943 Political science (Politics and government)

Thông tin xuất bản: Baltimore, Johns Hopkins Press 1967

Mô tả vật lý: 1 online resource (xii, 318 p.) : , map (on lining papers)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 196262

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH