Marxism and Deconstruction A Critical Articulation
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Michael Ryan, ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  0801825938

Ký hiệu phân loại: 335.43 Communism (Marxism-Leninism)

Thông tin xuất bản: Baltimore, Maryland :The Johns Hopkins University Press, 2019,

Mô tả vật lý: 1 online resource (xvii, 232 pages)

Ngôn ngữ:


Derrida, Jacques.-- Derrida, Jacques.-- Derrida, Jacques. -- fast ; (OCoLC)fst00041147; Communism.-- Communism. -- fast ; (OCoLC)fst00870421; Communisme.-- Criticism.-- Criticism. -- fast ; (OCoLC)fst00883735; Critique.-- filozófus -- francia ; 20. sz.; kommunizmus -- kritika; Communism-- Criticism-- Derrida, Jacques-- Electronic books. -- lcgft; Electronic books. -- local

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH