Vi điều khiển : giáo trình

 1 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 5

Tác giả: Phạm Hùng Kim Khánh

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH 2008

Mô tả vật lý: 234 tr. ; , 27 cm

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 19632

 1. Tổng quan về họ MCS-51
 2. Lập trình hợp ngữ
 3. Các hoạt động
 4. Các ứng dụng dựa trên họ vi điều khiển MCS-51.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH