Thiết kế và thi công các Module thí nghiệm điện tử tương tự : Báo cáo kết quả nghiên cứu
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 621.381 Electronics

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :HUTECH 2008, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 59 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Điện tử tương tự--Thí nghiệm-- Module--Thiết kế và thi công-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH