Lập trình hướng đối tượng sử dụng ngôn ngữ C++ :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 005.117

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech , 2007, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 96 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:


1. Khái niệm về lập trình hướng đối tượng và ngônngữ C++
2. Xây dựng lớp - tạo đối tượng
3. Bài tập
4. Tính thừa kế
5. Bài tập
6. Bài tập
7. các dòng nhập xuất
8. Template và excption.

C (Ngôn ngữ lập trình máy tính), Lập trình hướng đối tượng (Khoa học máy tính),

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá:  005.117
Chưa có video
1 (91 KB)
Thông tin sách đang mượn@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn