Prelude to Power The Parisian Radical Press, 1789-1791
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9781421433929

Ký hiệu phân loại: 74.36

Thông tin xuất bản: Baltimore :Johns Hopkins University Press, 1976,

Mô tả vật lý: 1 online resource (1 online resource xiv, 186 pages) : , illustrations

Ngôn ngữ:


* Französische Revolution
  - gnd
* Gewalt
  - gnd
* Journalists.
  - fast
* (OCoLC)fst00984188
* Press
  - France.
* Press.
  - fast
* (OCoLC)fst01075837
* Presse
  - gnd
* Presse
  - France.
* France
  - Histoire
* 1789-1799 (Revolution)
* Journalistes.
* France
  - Histoire
* 1791-1792.
* France
  - History
* Revolution
   1789-1799
* Journalists.
* France
  - History
* Revolution
   1789-1799.
* France.
  - fast
* (OCoLC)fst01204289
* Paris.
  - swd
* History.
  - fast
* (OCoLC)fst01411628
* Radikale Presse.
  - swd
* Electronic books.
  - local
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH