The Semantics of Metaphor

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Samuel R Levin

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0801819814

ISBN-10: 1421435756

ISBN-10: 1421435764

ISBN-10: 1421435772

ISBN-13: 978-0801819810

ISBN-13: 978-1421435756

ISBN-13: 978-1421435763

ISBN-13: 978-1421435770

Ký hiệu phân loại: 415 Grammar of standard forms of languages Syntax of standard forms of languages

Thông tin xuất bản: Baltimore ; London : Baltimore : Johns Hopkins University Press, 2019

Mô tả vật lý: 1 online resource (1 online resource xi, 158 pages) : , illustrations)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 196445

Includes bibliographical references (pages 151-154) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH