Advancing Environmental Education Practice
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Marianne Krasny, ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9781501747076

Ký hiệu phân loại: 363.70071 Environmental problems

Thông tin xuất bản: Ithaca :Comstock Publishing Associates, an imprint of Cornell University Press, 2020,

Mô tả vật lý: 1 online resource (1 online resource.)

Ngôn ngữ:

ID: 196629
"Environmental education can foster behavior change and collective action by going beyond knowledge and attitudes to consider efficacy, identity, sense of place, social capital, nature connectedness, norms, and nudges"--
1. Environmental education
  - Social aspects. ; Environmental education.
  - Electronic books.
  - local1. Environmental education
  - Social aspects.
2. Environmental education.
  - Electronic books.
  - local
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH