Glosario de términos de crítica literaria femenina

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Cecilia Olivares

Ngôn ngữ: spa

ISBN-10: 9681207246

ISBN-13: 978-6075640730

ISBN-13: 978-9681207243

Ký hiệu phân loại: 801.95082 Nature and character

Thông tin xuất bản: Mexico, D.F. : Programa para la Formación de Traductores, 1997

Mô tả vật lý: 1 online resource (106 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 196734

Includes bibliographical references (p. 89-101) and indexes.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH