Historia y presente del Estado-nación Alemania y México en perspectiva comparada

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Walther L Bernecker

Ngôn ngữ: spa

ISBN-10: 9681211448

ISBN-13: 978-6075640761

ISBN-13: 978-9681211448

Ký hiệu phân loại: 943 Central Europe Germany

Thông tin xuất bản: Mexico, D.F. : Universidad Nacional Autónoma de Mexico, Facultad de Filosofía y Letras, 2004

Mô tả vật lý: 1 online resource (100 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 196739

Includes bibliographical references.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH