Y diversa de mí misma entre vuestras plumas ando homenaje internacional a Sor Juana Inés de la Cruz

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Juana Ines de la Cruz, Sara Poot Herrera, Elena Urrutia

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-6075641300

Ký hiệu phân loại: 861 Spanish poetry

Thông tin xuất bản: Mexico, D.F. : El Colegio de Mexico, 1993

Mô tả vật lý: 1 online resource (xxiv, 408 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 196786

"Superb collection of articles by scholars who participated in the Sor Juana symposium held in Mexico in 1993. Authors look at the nun's diverse works, many previously overlooked, as well as different themes treated by Sor Juana. Highly recommended"--Handbook of Latin American Studies, v. 58. http://www.loc.gov/hlas /
Includes bibliographical references.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH