Un siglo de matrimonio en México

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Julieta Quilodrán

Ngôn ngữ: spa ; fre

ISBN-10: 968121014X

ISBN-13: 978-6076289174

ISBN-13: 978-9681210144

Ký hiệu phân loại: 301.420972 Sociology and anthropology

Thông tin xuất bản: Mexico, D.F. : Centro de Estudios Demográficos Y de Desarrollo Urbano, Colegio de Mexico, 2001

Mô tả vật lý: 1 online resource (375 p.) : , ill., maps ;

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 196850

Includes bibliographical references (p. 315-329).
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH