Cơ học kỹ thuật.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Đỗ Sanh, ,

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 620.104

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam , 2008, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 203 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Cơ kỹ thuật ; Bài tập; Dynamics, statics, particle mechanics ; Động học, tĩnh học, cơ học phân tử ; Engineering mechanics ; Exercises;

DÃY KỆ
21B
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
7D
*Ký hiệu xếp giá:  620.104
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn