Antología conmemorativa Nueva revista de filología hispánica : cincuenta tomos : volumen I

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Alejandro Rivas, Yliana Rodríguez

Ngôn ngữ: spa

ISBN: 9681211138 (obra completa)

ISBN: 9681211146 (volumen 1)

ISBN: 9681211154 (volumen 2)

ISBN-13: 978-6075640501

ISBN-13: 978-9681211141

Ký hiệu phân loại: 405 Serial publications

Thông tin xuất bản: Mexico : El Colegio de Mexico, Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, 2003

Mô tả vật lý: 1 online resource (2 v.) : , ill ;

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 196999

Includes bibliographical references.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH