Variación lingüística y teoría fonológica

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Pedro Martín Butragueño

Ngôn ngữ: spa

ISBN-10: 9681210786

ISBN-13: 978-6076289587

ISBN-13: 978-9681210786

Ký hiệu phân loại: 414 Phonology and phonetics of standard forms of languages

Thông tin xuất bản: Mexico : El Colegio de Mexico, Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, 2002

Mô tả vật lý: 1 online resource (193 p.) : , ill., maps ;

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 197057

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH