Guía de lecturas sobre planeación de edificios para bibliotecas

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ario Garza Mercado

Ngôn ngữ: spa

ISBN-13: 978-9681209544

Ký hiệu phân loại: 22.3

Thông tin xuất bản: Mexico : El Colegio de Mexico, 2000

Mô tả vật lý: 1 online resource (1 ressource en ligne 79 pages.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 197118

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH