Tiempo cíclico y eras del mundo en la India

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Luis González Reimann

Ngôn ngữ: spa

ISBN-13: 978-6076284070

Ký hiệu phân loại: 529.324 Chronology

Thông tin xuất bản: Mexico : El Colegio de Mexico, 1988

Mô tả vật lý: 1 online resource (216 p.) : , ill. ;

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 197132

Includes bibliographical references and indexes.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH