Asia y África desde México treinta años del Centro de Estudios de Asia y África

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mariela Alvarez de Antún

Ngôn ngữ: spa

ISBN-10: 968120672X

ISBN-13: 978-6076285978

ISBN-13: 978-9681206727

Ký hiệu phân loại: 915 Geography of and travel in Asia

Thông tin xuất bản: Mexico, D.F. : El Colegio de Mexico, Centro de Estudios de Asia y Africa, 1996

Mô tả vật lý: 1 online resource (86 p.) : , ill. ;

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 197295

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH