Pauulu's Diaspora Black Internationalism and Environmental Justice

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Quito Swan

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0813057507

ISBN-13: 978-0813057507

ISBN-13: 978-0813070032

Ký hiệu phân loại: 304.8096 Movement of people

Thông tin xuất bản: Gainesville, FL : The United States of America, 2020

Mô tả vật lý: 1 online resource (1 online resource)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 197305

"This book is a sweeping story of black internationalism across the Atlantic, Indian, and Pacific Ocean worlds, told through the life and work of twentieth-century environmental activist Pauulu Kamarakafego. Quito Swan shows how Kamarakafego helped connect liberation efforts of the African diaspora throughout the Global South"-- Provided by publisher.
Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH