Responsabilidad de la Universidad

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-6076288849

ISBN-13: 978-9681209483

Ký hiệu phân loại: 308 [Unassigned]

Thông tin xuất bản: Baltimore, Md. : Project MUSE, 2020

Mô tả vật lý: 1 online resource (unpaged.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 197327

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH