Pascal Plus Data Structures

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nell Dale

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 005.133 Specific programming languages

Thông tin xuất bản: USA : D.C.Health and Company, 1991

Mô tả vật lý: 850 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 1978

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
1E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 005.133
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH