Animal Emotions How They Drive Human Behavior
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9781950192908

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: Santa Barbara :Punctum Books, 2020,

Mô tả vật lý: 1 online resource (pages cm)

Ngôn ngữ:


Electronic books. -- local

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH