Johns Hopkins: A Silhouette
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  0801890985


Thông tin xuất bản: Baltimore :Johns Hopkins University Press, 2009,

Mô tả vật lý: 1 online resource (xxiii, 125 pages, 16 unnumbered leaves of plates) : , illustrations, portraits, facsimiles ;

Ngôn ngữ:


Hopkins, Johns -- Unternehmer. ; swd; Hopkins, Johns -- 1795-1873 ; gnd; Hopkins, Johns, -- 1795-1873. ; Hopkins, Johns, -- 1795-1873. ; Hopkins, Johns, -- 1795-1873. ; fast ; (OCoLC)fst00350096; Johns Hopkins Hospital. -- Johns Hopkins University. -- Johns Hopkins Hospital. -- Johns Hopkins University. -- Johns Hopkins Hospital. -- fast ; (OCoLC)fst00557997; Johns Hopkins University. -- fast ; (OCoLC)fst00533413; Hospitals -- History. ; Hospitals. -- fast ; (OCoLC)fst00961166; Universities and colleges -- History. ; Universities and colleges. -- fast ; (OCoLC)fst01161597; Famous Persons. -- Financial Support. -- Hospitals, University -- history. ; Hospitals, University. -- United States. -- United States. -- United States. -- fast ; (OCoLC)fst01204155; Biography. -- History. -- fast ; (OCoLC)fst01411628; Electronic books. -- local

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH