Imagining Classrooms Stories of children, teaching, and ethnography

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Vicki Macknight

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0993144969

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Baltimore, Md. : Project MUSE, 2016

Mô tả vật lý: 1 online resource (198 pages) : , illustrations (black and white) ;

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 197960

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH