Athens and the War on Public Space: Tracing a City in Crisis

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kiara Jaya Brekke

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1947447462

ISBN-13: 978-1947447479

Ký hiệu phân loại: 330.9495121 Economic situation and conditions

Thông tin xuất bản: Santa Barbara, CA : Punctum Books, 2018

Mô tả vật lý: 1 online resource (pages cm)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 198230

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH