Steal This Classroom Teaching and Learning Unbound

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jody Cohen, Anne Dalke

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1950192373

Ký hiệu phân loại: 371.1024 Teachers and teaching, and related activities

Thông tin xuất bản: Santa Barbara : Punctum Books, 2019

Mô tả vật lý: 1 online resource. , 1 online resource.

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 198236

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH