Phonological Markedness and Distinctive Features

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Arthur Brakel

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 025305429X

ISBN-13: 978-0253054296

Ký hiệu phân loại: 414 Phonology and phonetics of standard forms of languages

Thông tin xuất bản: Baltimore, Md. : Project MUSE, 1983

Mô tả vật lý: 1 online resource (1 online resource x, 132 pages) : , illustrations

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 198350

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH