Language Change

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gerald F Carr, Irmengard Rauch

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0253054257

ISBN-13: 978-0253054258

Ký hiệu phân loại: 412 Etymology of standard forms of languages

Thông tin xuất bản: Baltimore, Md. : Project MUSE, 1983

Mô tả vật lý: 1 online resource (1 online resource x, 274 pages)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 198382

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH