Triết học Mác-Lênin : Tìm hiểu môn học
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lý luận chính trị, 2006, In lần thứ 2

Mô tả vật lý: 134 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Philosophy, Marxist -- Study and teaching; Triết học -- Mác-Lênin; Triết học Marx -- Học tập và giảng dạy

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
3E
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 100.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH