Why Are Health Disparities Everyone's Problem?

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lisa A Cooper

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1421441152

ISBN-13: 978-1421441153

ISBN-13: 978-1421441160

ISBN-13: 978-1421441177

Ký hiệu phân loại: 362.1 Physical illness

Thông tin xuất bản: Baltimore, Maryland : Johns Hopkins University Press, 2021

Mô tả vật lý: 1 online resource (xxv, 229 pages) : , illustrations ;

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 198429

 "The author considers an array of factors that produce health inequities, including social conditions, economic policies, the physical environment, institutional factors, health system factors, social relationships, risk behaviors, and biological factors. The author argues that everyone's health is connected, both within their communities and across the globe. Once people realize that, they will see that health inequities are not someone else's problem
  rather, they are everyone's problem"-- Provided by publisher.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH