Come il mondo ha cambiato i social media

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Elisabetta Costa, Gabriella D'Agostino, Nell Haynes, Vincenzo Matera, Tom McDonald, Daniel Miller, Rǡzvan Nicolescu, Jolynna Sinanan, Juliano Spyer, Shriram Venkatraman, Xinyuan Wang

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1787355576

ISBN-13: 978-8867057832

ISBN-13: 978-8867058235

Ký hiệu phân loại: 302.23 Media (Means of communication)

Thông tin xuất bản: London : UCL Press, 2019

Mô tả vật lý: 1 online resource (337 pages : illustrations (colour))

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 198533

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH